Thông tin liên hệ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 806/A16 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện Thoại: (0254). 3622979
Di Động: 090 282 7718
Email: congchungbrvt@gmail.com hoặc contact@congchungbrvt.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 090.282.7718

Giới thiệu
Văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy đăng ký hoạt động số 02/TP-STP ngày 27/11/2008.

Văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức hoạt động từ ngày 02/12/2008.

Cùng với các Phòng công chứng được thành lập trước đây, Văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có đầy đủ thẩm quyền thực hiện các việc công chứng theo quy định của Luật Công chứng gồm:

1. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản (thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, ... quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, ...) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về động sản (thế chấp, mua bán, trao đổi, tặng cho, ... ôtô, xe máy, ...);

3. Công chứng di chúc và nhận lưu giữ di chúc;

4. Công chứng văn bản khai nhận di sản; Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;

5. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản;

6. Công chứng giấy ủy quyền; Hợp đồng ủy quyền;

7. Công chứng các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc tổ chức, cá nhân tự nguyện yêu cầu công chứng.

8. Cấp bản sao văn bản công chứng;