Thông tin liên hệ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 806/A16 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện Thoại: (0254). 3622979
Di Động: 090 282 7718
Email: congchungbrvt@gmail.com hoặc contact@congchungbrvt.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 090.282.7718

Lĩnh vực công chứng

Văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu công chứng các hợp đồng, giao dịch sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Hợp đồng mua bán/tặng cho căn hộ

- Hợp đồng thuê/cho mượn tài sản

- Hợp đồng trao đổi tài sản

- Hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố tài sản

- Hợp đồng mua bán/tặng cho tàu thuyền/ô tô/xe máy....

- Văn bản ủy quyền (gồm hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền)

- Hợp đồng kinh tế/thương mại/đầu tư/kinh doanh...

- Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung

- Văn bản thỏa thuận tài sản chung của vợ chồng

- Văn bản sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, giao dịch đã ký tại Văn phòng công chứng BR-VT

- Văn bản thỏa thuận hủy các hợp đồng, giao dịch đã ký tại Văn phòng công chứng BR-VT

- Các văn bản có liên quan đến thừa kế (di chúc, thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản, từ chối nhận di sản...)

- Các giao dịch dân sự khác