Thông tin liên hệ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 806/A16 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện Thoại: (0254). 3622979
Di Động: 090 282 7718
Email: congchungbrvt@gmail.com hoặc contact@congchungbrvt.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 090.282.7718

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch

1. Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản

- Hợp đồng thế chấp;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;

- CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người ký hợp đồng;

* Đối với cá nhân thì bổ sung: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu đã có vợ hoặc chồng) hoặc giấy xác nhận độc thân.

* Đối với tổ chức thì bổ sung các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;

- Biên bản họp HĐTV hoặc biên bản họp HĐQT;

2. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và mua bán, tặng cho tài sản khác:

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;

- CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

- Sổ hộ khẩu gia đình hoặc tạm trú có thời hạn.

- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu đã có vợ hoặc chồng);

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa kết hôn)

* Đối với tổ chức thì bổ sung các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Biên bản họp HĐTV hoặc biên bản họp HĐQT;

Lưu ý: Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên nhận chuyển nhượng đất, bên mua nhà phải có cả hai vợ chồng.

3. Công chứng hợp đồng thuê tài sản

- CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho thuê;

- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu đã có vợ hoặc chồng) hoặc giấy xác nhận độc thân

* Nếu một bên là tổ chức thì phải nộp thêm giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập, Biên bản họp HĐTV hoặc HĐQT.

4. Công chứng văn bản thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng, giao dịch:

- CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

- Bản chính các hợp đồng, giao dịch đã được giao cho các bên;

- Bản chính các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch yêu cầu hủy bỏ.

5. Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền:

- CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

- Sổ hộ khẩu gia đình hoặc đăng ký kết hôn (tuỳ trường hợp cụ thể);

- Các giấy tờ có liên quan đến nội dung ủy quyền.

6. Công chứng di chúc:

- Bản di chúc;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người lập di chúc và người được hưởng tài sản theo di chúc.

- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (trường hợp cả hai vợ chồng cùng lập di chúc);

- Giấy xác nhận độc thân (nếu trong tình trạng độc thân);

7. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, Văn bản khai nhận di sản theo pháp luật:

- Bản tường trình quan hệ nhân thân của người để lại di sản có xác nhận của UBND cấp xã;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được hưởng di sản;

- Sổ hộ khẩu gia đình của những người được hưởng di sản;

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người để lại di sản (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh);

- Giấy chứng tử của người để lại di sản;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản do người chết để lại;

- Sơ đồ vị trí của mỗi thửa kế được hưởng (nếu chia di sản là quyền sử dụng đất). 

8. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản theo di chúc;

- Bản tường trình quan hệ nhân thân của người để lại di sản có xác nhận của UBND cấp xã;

- Bản di chúc;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của những người được hưởng di sản theo di chúc; Sổ hộ khẩu gia đình của những người được hưởng di sản;

- Giấy chứng tử của người để lại di sản;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của người chết đối với những tài sản ghi trong di chúc;

- Giấy cam kết không có thừa kế nào là người được hưởng di sản không phụ thuộc vào di chúc 

9. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người từ chối nhận di sản;

- Giấy chứng tử của người để lại di sản;

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người để lại di sản (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh);

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (nếu có); Trường hợp chỉ từ chối nhận một phần di sản cụ thể thì phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng liên quan đến phần tài sản đó.

* Các hợp đồng, giao dịch khác chưa được thống kê đề nghị quý khách liên hệ chuyên viên hoặc công chứng viên để được hướng dẫn thủ tục.