Thông tin liên hệ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 806/A16 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện Thoại: (0254). 3622979
Di Động: 090 282 7718
Email: congchungbrvt@gmail.com hoặc contact@congchungbrvt.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 090.282.7718

Được phép vay ngắn hạn khi cầm cố giấy tờ có giá
Vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 17/2011/TT-NHNN quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định tại Thông tư, các tổ chức tín dụng có mục đích vay vốn phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn, thuộc danh mục các giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cho vay vốn theo phương thức có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá.

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định việc cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng dưới hình thức có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng.

Mặt khác, các tổ chức tín dụng có mục đích vay vốn phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn, thuộc danh mục các giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cho vay vốn theo phương thức có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá.

Đồng thời, Thông tư còn quy định cụ thể, chi tiết điều kiện và phương thức thực hiện việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng.

Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/3/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng và Thông tư số 11/2009/TT-NHNN ngày 27/5/2009 sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/3/2009 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2011./.

moj.gov.vn