Thông tin liên hệ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 806/A16 đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện Thoại: (0254). 3622979
Di Động: 090 282 7718
Email: congchungbrvt@gmail.com hoặc contact@congchungbrvt.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 090.282.7718

Văn phòng công chứng BR-VT mua bảo hiểm nghề công chứng

Văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký hợp đồng với Công ty Bảo Minh Bến Thành mua bảo hiểm trách nhiệm nghề công chứng. Theo đó, Bảo Minh Bến Thành bảo đảm chịu trách nhiệm về các thiệt hại của khách hàng mà theo phán quyết của Toà án là thuộc lỗi của công chứng viên Văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu và phù hợp với các quy tắc bảo hiểm đã được ký kết giữa Văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu với Công ty Bảo Minh Bến Thành.